Bài tập chương Vật lý hạt nhân

đăng 07:14 14 thg 3, 2012 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 07:21 14 thg 3, 2012 ]
Các em tải về hết 4 bài tập này, phô tô ra, tuần sau (từ 19/3 đến 23/3) sẽ giải, đầu tuần sau nữa kiểm tra 15 phút. Nên dùng trình duyệt Chrome hoặc FireFox để down về. Nếu dùng IE phải là IE 8.0 trở lên.
Comments