Bài tập chương 03 và đáp án

đăng 23:05 2 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 23:15 2 thg 11, 2011 ]
Đáp án và bài tập thầy cho ở lớp
Download bài tập
Đề kiểm tra thầy sẽ cho chủ yếu tương tự như các đề thi tốt nghiệp (75%) và đại học (25%).
Các đề này chưa được giải cụ thể nên không có đap án.

Comments