Bài tập chương 02 Dao động cơ học

đăng 21:14 29 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 21:36 29 thg 11, 2011 ]
Tuyển tập các bài toán dao động cơ học trong đề thi tốt nghiệp các năm
link download

Tuyển tập các bài toán dao động cơ học trong đề thi đại học các năm

Tuyển tập các bài toán dao động cơ học trong đề thi đại học năm 2011
Comments