Lớp 11B5

Lịch làm việc của thầy Vũ với lớp 11B5


Các thông báo gần đây

 • Đáp án kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất
  Được đăng 17:12 10 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Đề và đáp án kiểm tra 15 phút chương 2 Đề và đáp án kiểm tra 15 phút lần 2 (chương 2)Xem và download đề.Xem và download đáp án đề thứ nhất.Xem và download đáp án đề ...
  Được đăng 10:55 1 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Đáp án bài kiểm tra 15 phút lần 1 Link xem trực tiếp và có thể download: Đề thứ nhất Đề thứ hai Đề thứ ba Đề thứ tư
  Được đăng 22:12 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1 Các em xem lịch để biết thời điểm kiểm tra chính xác.Nội dung ôn tập:  + Link xem trực tiếp  + Link có thể download về
  Được đăng 10:20 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »


Đáp án kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất

đăng 16:24 10 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 17:12 10 thg 11, 2011 ]

Đề và đáp án kiểm tra 15 phút chương 2

đăng 23:39 31 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 10:55 1 thg 11, 2011 ]

Đáp án bài kiểm tra 15 phút lần 1

đăng 12:00 28 thg 10, 2011 bởi Vũ Thanh   [ cập nhật 22:12 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn ]

Link xem trực tiếp và có thể download:

Nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 1

đăng 10:20 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 10:20 28 thg 10, 2011 ]

Các em xem lịch để biết thời điểm kiểm tra chính xác.
Nội dung ôn tập:

1-4 of 4