Lớp 11B4

Lịch làm việc của thầy Vũ với lớp 11B4

Các thông báo gần đây

 • Đáp án kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất
  Được đăng 16:17 10 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Đáp án bài kiểm tra 15 phút lần 2 Link xem và downloadĐề thứ nhấtĐề thứ haiĐề thứ baĐề thứ tư
  Được đăng 18:34 4 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Đáp án bài kiểm tra thứ nhất Link xem trực tiếp và có thể download:Đề thứ nhấtĐề thứ haiĐề thứ baĐề thứ tư
  Được đăng 22:13 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
 • Nội dung kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất Các em xem lịch sẽ biết cụ thể ngày nào.Nội dung kiểm tra:Link xem trực tiếpLink có thể download
  Được đăng 09:19 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »


Đáp án kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất

đăng 16:17 10 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 16:17 10 thg 11, 2011 ]

Đáp án bài kiểm tra 15 phút lần 2

đăng 12:51 2 thg 11, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 18:34 4 thg 11, 2011 ]

Đáp án bài kiểm tra thứ nhất

đăng 22:12 28 thg 10, 2011 bởi Vũ Thanh   [ cập nhật 22:13 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn ]

Link xem trực tiếp và có thể download:

Nội dung kiểm tra 1 tiết lần thứ nhất

đăng 09:12 28 thg 10, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 09:19 28 thg 10, 2011 ]

Các em xem lịch sẽ biết cụ thể ngày nào.
Nội dung kiểm tra:

1-4 of 4