Thực hành excel bài 1

đăng 22:39 29 thg 12, 2011 bởi Thanh Vũ Nguyễn   [ đã cập nhật 22:45 29 thg 12, 2011 ]
- Thay đổi định dạng ngày trong windows: Short Date dd/MM/yyyy
- Nhập bảng tính trên
- Nhập công thức cho các cột :
    + Số ngày = ngày đi - ngày đến + 1
    + Thành tiền = số ngày * đơn giá
Comments