2. Chuyên đề sóng cơ học

Các bạn bấm vào link xem và download, chờ trình duyệt ổn định (có thể hiện nội dung hoặc không hiện nội dung). Sau đó và Files (Tệp), chọn Download orginal (Tải về nguyên bản)
Hiển thị 3 mục
STTNội dungDownload đề bàiDownload đáp sốGhi chú
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
STTNội dungDownload đề bàiDownload đáp sốGhi chú
1. Lý thuyết bài sóng cơ học link xem và download / Dành cho 12A3 - THPT Tây Ninh 
2. Bài tập (tính toán) chương sóng cơ link xem và download / Dành cho 12A3 - THPT Tây Ninh 
3. Bài tập tổng hợp chương sóng cơ link xem và download / Dành cho 12A3 - THPT Tây Ninh 
Hiển thị 3 mục
Comments