1. Chuyên đề về dao động cơ học

Để download được bài tập, các bạn click vào link tương ứng, chờ trình duyệt ổn định, chọn File (Tệp), Download Orginal (Tải xuống bản gốc). Xin cảm ơn.
(Trang web đang xây dựng)
Hiển thị 4 mục
SttNội dungDownload đề bàiDownload đáp số
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
SttNội dungDownload đề bàiDownload đáp số
1. Đại cương về dao động điều hòa Đề bài tập  
2. Tổng hợp đề thi tốt nghiệp (PDF) Bấm vào đây để xem và download đề Bấm vào đây để xem và download đáp án 
3. Tổng hợp đề thi cao đẳng (PDF) Bấm vào đây để xem và download đề Bấm vào đây để xem và download đáp án 
4.  Tổng hợp đề thi đại học (PDF) Download đề Download đáp án 
Hiển thị 4 mục
Comments