Các bạn nhắp và link xem, chờ trình duyệt ổn định, chọn File (Tệp), rồi Download (Tải về).
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Chuyên đề học kỳ 1, tổ Vật lý trường THPT Tây Ninh  04:37 19 thg 10, 2011 Thanh Vũ Nguyễn
ċ

Xem
Hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bản MS Word, rất khó xem và down  03:21 19 thg 10, 2011 Thanh Vũ Nguyễn
ċ

Xem
Hướng dẫn đề tài khoa học sư phạm ứng dụng. Dạng PDF, dễ xem và down.  03:21 19 thg 10, 2011 Thanh Vũ Nguyễn
ċ

Xem
Đề tài "Xây dựng và khai thác kho bài tập tham khảo Vật lý 12 với sự trợ giúp của Google Sites"  07:34 26 thg 3, 2012 Thanh Vũ Nguyễn
ċ

Xem
Giải pháp khoa học, Nguyễn Thanh Vũ và Mai Thị Tuyết Hạnh, 2010 - 2011  08:15 1 thg 11, 2011 Thanh Vũ Nguyễn
Comments