Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Vật lý

Hiển thị 6 mục
SttKhối lớpLinkGhi chú
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
SttKhối lớpLinkGhi chú
1. Khối 10 link download Bản PDF, dễ xem nhưng khổng thể chỉnh sửa 
2. Khối 10 link download Bản word nguyên thủy của thầy Sửu, down từ Media Fire 
3. Khối 11 link download Bản PDF, dễ xem nhưng không thể chỉnh sửa 
4. Khối 11 link download Bản nguyên thủy của thầy Sửu, down từ Media Fire 
5. Khối 12 link download Xem trước bằng PDF, không thể sửa hay copy 
6. Khối 12 link downlad Bản nguyên thủy của thầy Sửu, down từ Media Fire 
Hiển thị 6 mục
Comments