Năm học 2011 - 2012

Hiển thị 4 mục
Số công vănNội dungNgày kýNgười kýXem và tải về
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Số công vănNội dungNgày kýNgười kýXem và tải về
4960BGDDT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012 27 tháng 7, 2011 Bùi Văn Ga link 
38/2011/TT-BGDDT Danh mục tối thiểu đồ dùng dạy học môn Vật lý ở trường THPT 29 tháng 8, 2011 Nguyễn Vinh Hiển link 
5842/BGDĐT-VP Nội dung giảm tải chương trình Vật lý THPT 1 tháng 9, 2011  Link xem 
số...../BGDĐT-GDTrH  Nội dung giảm tải môn vật lý 18 tháng 8, 2011  xem và tải về máy 
Hiển thị 4 mục
Comments