Trang web này do các thầy cô tổ Vật lý trường THPT Tây Ninh lập ra. Đây là nơi trao đổi chuyên môn của các thầy cô trong tổ, giữa các thầy cô trong tổ và các tổ chuyên môn khác, trong cũng như ngoài trường. Đây cũng là nơi các thầy cô đặt các tài liệu học tập cho các em học sinh tham khảo, nhằm bổ sung thêm kiến thức về vật lý cho các em.

Vì vậy, trang web này chỉ đưa các thông tin về chuyên môn sư phạm, về Vật lý học và môn khoa học khác. Mọi thông tin khác sẽ không được đưa lên ở đây. Xin cảm ơn.
Thông báo

* Tài liệu về cuộc thi NC KHKT cho học sinh phổ thông: bấm vào đây để đến phần download.

* Mới đăng các văn bản chính thức của tổ Vật lý: (Xin mời vào mục TỔ VẬT LÝ để xem chi tiết)

    1. Các chủ đề bồi dưỡng và tăng tiết môn Vật lý ở HK1 năm học 2013-2014.

    2. Cấu trúc các đề kiểm tra  môn Vật lý ở HK1 năm học 2013-2014.

    3. Các nội dung và thời điểm kiểm tra môn Vật lý ở HK1.

    4. Phân phối chương trình môn Vật lý năm học 2013-2014.

* Đăng ngày 16/10/2013: Đáp án kiểm tra 1 tiết Lý 12 bài 1: Dao động cơ (xem Thông báo của Thầy Thơ)